< gallery Broken Bridge, West Lake, Hangzhou, Zhejiang province, China, 2001 next >

Photography by Ian Hughes